شرکت مهندسین مشاور شارستان طرح ( سهامی خاص) در سال ۱۳۷۵ با شماره ثبت ۱۱۶۴۳ به عنوان شخص حقوقی مستقل احراز رتبه بندی و تشخیص صلاحیت گردید.

این توسط سرکار خانم مهندس توران حقی، کارشناس معماری و فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۶۴ و سرکار خانم مریم حقی، کارشناس ارشد معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۴، تاسیس گردید.

این شرکت طی سالیان گذشته و مجموعه های چند منظوره فرهنگی، تربیتی و مذهبی در سرار کشور فعالیت داشته که تا کنون بیش از ۶۰ پروژه طراحی و اجرا گردیده است.

شرکت مهندسین شارستان طرح موفق به اخذ صلاحیت پایه ۲ در تخصص ساختمان های مسکونی، نجاری، اداری، صنعتی و نظامی و پایه ۳ تخصص ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شده است.